Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Pasaport Çeşitleri

Giriş
 UMUMA MAHSUS PASAPORT İŞLEMLERİ (E-asaport)
Müracaat Evrakları  
1-    TC kimlik numaralı Nüfus cüzdanı
2-    3 Adet biyometrik fotoğraf,
3-    Vergi dairesi veya bankalara cüzdan bedeli yatırıldığına dair makbuz ve istenilen süreye göre yatırılmış harç bedeli makbuzu (Uzunmehmet Vergi Dairesi  veya anlaşmalı tüm bankalara yatırılabilir. Dekont üzerinde tahsil edilmiştir kaşesi ve ıslak imza olacaktır.)
4-   Varsa eski pasaport getirilecektir. 
 
HUSUSİ DAMGALI PASAPORT İŞLEMLERİ (E-pasaport)
Müracaat Evrakları   
 
1-  TC kimlik numaralı Nüfus cüzdanı
2- 3 Adet biyometrik fotoğraf
3- Vergi Dairesi veya Bankalara cüzdan bedeli yatırıldığına dair makbuz (Uzunmehmet Vergi Dairesi  veya anlaşmalı tüm bankalara yatırılabilir. Dekont üzerinde tahsil edilmiştir kaşesi ve ıslak imza olacaktır.)
4- Emekliler için kurumundan alacağı kadro derecesini belirtir yazı.
5- Çalışanların kurumca tanzim edilmiş ve onaylanmış Hususi Damgalı Pasaport talep formu
6- Hususi pasaport alacak reşit çocuk varsa;
     Reşit çocukların hususi pasaport alabilmeleri için;
      -   Öğrenci olmak
-         25 Yaşını doldurmamış olmak  
     -    Bekâr olmak
-         İş sahibi olmamak (Çalışmamak)      
Şartlarını taşımaları gerekir. Eğer hususi pasaport alacak çocuğunuz bu şartları taşıyor ise müracaata gelirken çocuğunuzun Öğrenci olduğuna dair yeni tarihli öğrenci belgesi veya yeni bandrollü öğrenci kimliği,
     Hususi pasaport alacak bedensel veya zihinsel özründen dolayı sürekli bakınma muhtaç olan çocuğunuz varsa;
      ·      İş sahibi olmamak (Çalışmamak)
      ·      Bekâr olmak
     ·    Hak sahibi ebeveyni ile birlikte yaşamak şartlarını taşımak kaydı ile hususi pasaport alabilirler.      Bu şartları taşıyıp hususi pasaport alacağınız çocuğunuz varsa müracaata gelirken yetkili sağlık kuruluşlarından çocuğunuzun bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç olduğuna dair (Raporda bu ibare mutlaka belirtilmelidir)  sağlık kuruluşu raporu getirmelisiniz. 
 
HİZMET DAMGALI PASAPORT İŞLEMLERİ (E-pasaport)  
Müracaat Evrakları   
 
1- Hizmet Damgalı pasaport talep formu
2- 3 Adet biyometrik fotoğraf,
3- TC kimlik numaralı Nüfus cüzdanı
4- Vergi Dairesi veya Bankalara cüzdan bedeli yatırıldığına dair makbuz (Uzunmehmet Vergi Dairesi  veya anlaşmalı tüm bankalara yatırılabilir. Dekont üzerinde tahsil edilmiştir kaşesi ve ıslak imza olacaktır.)
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akademisi
 • E-Devlet Hizmetleri
 • PEKAY
 • Polis Radyosu
 • EGM ÇOCUK SAYFASI
 • POLSAN
 • ULUSAL ULAŞTIRMA PLATFORMU
 • TURN BACK CRIME
 • GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ